Jul 192016
 

Nobody Home (Nisoun in ca)

16th song from the album The Wall (30-Nov-1979)
By Roger Waters (Pink Floyd)

Traduzione in dialetto romagnolo a cura di mazapegul:

Aiò un librizin nir cun al mi poesii
Aiò una bursètta cun e spazulein e e pètan
Quand a fag e brèv cagnein
Im bota un’oss, dal volti
Aiò di elastic ch’im ten sò al schèrpi
Aiò chi blues dal mèni gounfi
Aiò treg canel d’merda da guardè in t’la televisioun

Aiò la lousa
Aiò la sgònda vesta
Aiò un òcc ch’lè una putenza
E l’è par quèst ca sò
Che quand a prov ad ciamèt
An truvarò mai nisoun in ca

Aiò la pitnadoura obligatoria cumpagna jimi hendrix
E sèmpra chi busanein bruse
Dninz in t’la camisa ad raso clam pis ad piò
Aiò al didi macèdi ad nicotina
Aiò un cuciarein d’arzent in t’la cadneina
Aiò e pianoforte long
Par met sò quel ch’l’arvènza d’la mi vida
Aiò di occ saibèdgh chi gvèrda fes
Aiò una gran voia ad ciapè e vòul
Ma a nò gnènca un pòst par vulè
Oh burdèla, quand a ciap e telefono
Un gnè ancòura nisoun in ca

Aiò un pèr ad stivel gohills
E radghi ch’al sin va

Testo originale:

I’ve got a little black book with my poems in
I’ve got a bag with a toothbrush and a comb in
When I’m a good dog they sometimes throw me a bone in
I got elastic bands keeping my shoes on
Got those swollen hand blues.
Got thirteen channels of shit on the T.V. to choose from

I’ve got electric light
And I’ve got second sight
I’ve got amazing powers of observation
And that is how I know
When I try to get through
On the telephone to you
There’ll be nobody home

I’ve got the obligatory Hendrix perm
And I’ve got the inevitable pinhole burns
All down the front of my favourite satin shirt
I’ve got nicotine stains on my fingers
I’ve got a silver spoon on a chain
I’ve got a grand piano to prop up my mortal remains
I’ve got wild staring eyes
I’ve got a strong urge to fly
But I’ve got nowhere to fly to
Ooooh Babe when I pick up the phone
There’s still nobody home

I’ve got a pair of Gohills boots
And I’ve got fading roots