Sep 302016
 

Creep (Strambal)

2nd song from the album Pablo Honey (22-Feb-1993)
By Radiohead, Albert Hammond & Mike Hazelwood

Traduzione in dialetto romagnolo a cura di mazapegul:

Prèma, quand t’sira qua
An’ariveva a guardèt in ti’occ
T’ci propri cum un’anzal
La tu pèla lam fa rugì

T’svulèz cm’una piomma
In un mònd belessum
Avreb vlu lès spicièl
Caz, te sè che t’ci spicièla

Me invizi a stres matèra
A sò un strambal
Caz fag a què?
Un’è e mi pòst

Um sbat e caz se e’ fa mèl
A voi fè cum um pè
A voi un corp parfèt
A voi un’amna parfèta

A voi che ta t’incurza
Quand a sò in zir
Caz, te sè che t’ci spicièla
Me avreb vlu lès spicièl

Me invizi a stres matèra
A sò un strambal
Caz fag a què?
Un’è e mi pòst

La ciapa via dlèlt

Tot quèl cut fa stè ben
Tot quèl t’vu
Caz, te sè che t’ci spicièla
Me avreb vlu lès spicièl

Me invizi a stres matèra
A sò un strambal
Caz fag a què?
Un’è e mi pòst

Testo originale:

When you were here before
Couldn’t look you in the eye
You’re just like an angel
Your skin makes me cry

You float like a feather
In a beautiful world
I wish I was special
You’re so fuckin’ special

But I’m a creep, I’m a weirdo
What the hell am I doing here?
I don’t belong here.

I don’t care if it hurts
I wanna have control
I wanna a perfect body
I wanna a perfect soul

I want you to notice
When I’m not around
You’re so fuckin’ special
I wish I was special

But I’m a creep, I’m a weirdo
What the hell am I doing here?
I don’t belong here.

She’s running out again,
She’s running out
She’s run run run run

Run

Whatever makes you happy
Whatever you want
You’re so fuckin’ special
I wish I was special

But I’m a creep, I’m a weirdo
What the hell am I doing here?
I don’t belong here
I don’t belong here